گاهنامه حکمتانه، شماره دوازدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره دوازدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال دوم، شماره دوازدهم، مرداد و شهریور 1396

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران: مهدی مختاری پیام- صالح رشید -محمدمجید فولادگر-جواد جواهری -محمدصالح نجفی

نویسندگان این شماره:سیدمحمدصالح نجفی، حسین درودیان،حسین بوذرجهرمی، امیر رجائی، احمد فرقانی، امیر حسین رحیمیان، امین طیب طاهر،سید یوسف کمالیان، سید محمد احمدی

گرافیست: زهرا کشاورز

زمان انتشار دی ماه 1396

ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.