گاهنامه حکمتانه، شماره دهم

نشریه دوماهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره دهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه ، سال دوم ، شماره دهم ، فروردین و اردیبهشت1396

مدیر مسئول: دکترمهدی شاملی
سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران:دکتر حامد سروری – محمد قنادی – محمد واعظی نژاد – صالح رشید

نویسندگان این شماره: رضا عزیزی، امیرحسین رحیمیان، جواد جواهری، امیر رجایی
سید محمد احمدی، حسین بوذر جمهری، شهاب طلایی شکری، صالح نجفی جزه
گرافیست:زهرا کشاورز

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.