گاهنامه حکمتانه، شماره هشتم

نشریه دوماهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره هشتم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنمامه حکمتانه ، سال اول ، شماره هشتم ، آذر و دی 1395

مدیر مسئول: دکتر حامد سروری
سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران:دکتر حامد سروری – محمد قنادی – محمد واعظی نژاد – صالح رشید

نویسدگان این شماره:امین طیب طاهر،بهنام یاوری،محمد واعظی نژاد، محمد اسد بگی
هادی یوسفی،امین باقری،هادی مصدق،سید سعید موسوی،حمید ایزد بخش،احمد فرقانی
گرافیست:زهرا کشاورز

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.