گاهنامه حکمتانه، شماره ششم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره ششم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست­‌پژوهی اقتصادی

گاهنامه حکمتانه، سال اول، شماره ششم، شهریور 1395

سردبیر: محمد قنادی (مدیر گروه سیاست­‌پژوهی اقتصادی)

دبیر این شماره: سید محمد صالح نجفی فراشاه

نویسندگان این شماره: سید محمد صالح نجفی فراشاه، شهاب طلایی شکری و احمد فرقانی

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.