گاهنامه حکمتانه، شماره سوم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره دوم

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست‌­پژوهی اقتصادی

گاهنامه حکمتانه، سال اول، شماره سوم، خرداد 1395

سردبیر: محمد قنادی (مدیر گروه سیاست­پژوهی اقتصادی)

دبیر این شماره: احمد فرقانی

نویسندگان این شماره: شهاب طلایی شکری، حسین اسفندیار، سید سعید موسوی ثمرین،

 مهدی مختاری پیام

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.