گاهنامه حکمتانه، شماره دوم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره دوم

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی

گاهنامه حکمتانه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1395

سردبیر: محمد قنادی (مدیر گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی)

دبیر این شماره: حمید ایزدبخش

نویسندگان این شماره: سید سعید موسوی ثمرین، احمد فرقانی، سید محمد‌صالح نجفی.

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.