گاهنامه حکمتانه، شماره اول

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی

گاهنامه حکمتانه (اقتصاد)، سال اول، شماره اول، اسفند 1394

سردبیر: دکتر محمد قنادی (مدیر گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی)؛

دبیر این شماره: دکتر حسین اسفندیار

نویسندگان این شماره: دکتر حسین اسفندیار، دکتر سید صالح نجفی فراشاه، دکتر مهدی مختاری پیام، دکتر شهاب طلایی شکری

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.