نامه سیاستی پژوهشکده حکمت خطاب به برخی از نمایندگان مجلس/کارآمدسازی قوه نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی

پژوهشکده حکمت در راستای تقویت ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به برخی از نمایندگان مجلس، پیشنهادهای خود را ناظر بر اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کرد. برخی از این پیشنهادات به شرح ذیل است:

پیشنهاد می‌شود تبصره 3 ماده 45 (کمیسیون‏‌هاى تخصصى مجلس مى‏‌توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح، به‌ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند) به‌شرح زیر اصلاح شود: «کمیسیون‏‌هاى تخصصى مجلس مى‏‌توانند به تعداد کافى از مشاوران ذى‏صلاح، اعم از: نمایندگان ادوار گذشته، کارشناسان مراکز سیاست‌پژوهی و پژوهشی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، از طریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند. هر کمیسیون ملزم است علاوه بر مرکز پژوهش‌های مجلس، از کارشناسان حداقل سه مرکز سیاست‌پژوهی و پژوهشی و یک عضو هیئت علمی از ده دانشگاه برتر کشور به‌عنوان مشاور در جلسات و تصمیمات خود بهره ببرد».

همان‌طور که در تبصره ذیل ماده 72 آمده است، در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای،‌ اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. پیشنهاد می‌شود این تبصره به گونه‌ای اصلاح شود که اعضای اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی کشور را نیز شامل شود؛ به‌طوری‌که منحصراً به دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور محدود نشود. همچنین، با توجه به غیر دولتی – غیر انتفاعی بودن این مراکز و محدودیت‌های آن‌ها در تأمین منابع مالی، حقوق، مزایا، حق‌مأموریت و اضافه‌کار این مأموران بر عهده مجلس شورای اسلامی باشد.

پیشنهاد می‌شود مبحث اول (جلسات مجلس) از فصل سوم (گردش کار مجلس) آیین‌نامه طوری اصلاح شود که هر ماه بیش از 4 جلسه برگزار نشود؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مجلس نیازمند کارآمدسازی قوه نظارتی خود است. بنابراین، تمرکز بیشتر باید بر قوای نظارتی مجلس باشد و در حوزه تقنینی بر هماهنگ‌سازی قوانین موجود و اصلاح آن‌ها تمرکز شود. در کمترین حالت،‌ هنگام تعیین روزهای جلسه و اعلام تقویم کاری مجلس، به کاهش جلسات مجلس توجه شود.