دوره آموزشی: درس‌گفتارهایی از کتاب دولت و بازار؛ الگویی پویا برای روابط متقابل

مدرس: دکترسید یاسرجبرائیلی (مؤلف کتاب)، مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده حکمت

سید یاسر جبرائیلی در این کتاب نشان داده است که اولاً اقتصاد بازار و به ویژه رویکرد تجاری برخاسته از آن یعنی «تجارت آزاد» که می‌توان آن را اصلی‌ترین مشخصه نئولیبرالیسم دانست، دارای انحرافات اساسی در مبانی انسان شناختی و نقص‌های فراوان منطقی است، ثانیا‌ ًکشورهای پیشرفته امروزی که پرچمدار اقتصاد بازار هستند، تنها در ادواری به این شعار پایبندی نشان داده‌اند که همسو با منافع استعماری‌شان بوده و هرگاه بازار آزاد را در تعارض با منافع خود دیده‌اند بدون تعارف آن را کنار گذاشته‌اند، ثالثا رویکرد اقتصاد بازار و برنامه‌ها و توصیه های غرب به ملل در حال پیشرفت یا عقب مانده بر مبنای این رویکرد، طرحی هوشمندانه برای تداوم استعمار است.

فصل نخست کتاب «دولت و بازار»، به بررسی محورهایی اصلی از دو مکتب اقتصاد بازار و حمایت گرایی پرداخته است. در فصل دوم، در قالب نظریه «حمایت هوشمند»، مدلی پویا برای رابطه دولت و بازار در اقتصاد ارائه شده و شواهدی از به کارگیری اجزاء این مدل در تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته ذکر شده است. فصل سوم، توصیه‌ها و تجویزهای غرب به کشورهای در حال پیشرفت برای پیروی از اصول اقتصاد بازار را در قالب نظریه استعمار بررسی کرده و به بازخوانی بخشی از نتایج پیروی از سیاست‌های نئولیبرال در سه کشور آرژانتین، ونزوئلا و ترکیه پرداخته است. در فصل چهارم نیز تجربه کره جنوبی در دوره «پارک چانگ هی» به عنوان نمونه تجربه شده الگوی حمایت هوشمند، مطالعه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه کتاب دولت و بازار، از طریق لینک زیر اقدام به خرید آنلاین کتاب همراه با تخفیف ویژه نمایند.
https://bit.ly/35825kP 🌐

پژوهشکده حکمت درس‌گفتارهایی از کتاب دولت و بازار را در روزهای 9، 16، 23 و 30 تیر ماه 1399 برگزار می‌کند. علاقمندان به شرکت در این درس‌گفتار، می‌توانند از لینک زیر ثبت‌نام نمایند.
https://evnd.co/clTxz 🌐