معرفی پژوهشکده

تاریخچه

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است.

 این پژوهشکده در تاریخ 06/06/1391 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش علوم، تحقیقات و فناوری شده است و در کمتر از یک سال با توجه به انجام چندین طرح پژوهشی توانسته است، مدارک و مستندات لازم جهت اخذ موافقت قطعی را تکمیل و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.

ماموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.

این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

اهداف پژوهشکده

اهداف پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت عبارتند از:

1- تربیت سیاستگذار ومدیر اجرایی برای کارآمدسازی نهادهای اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور

2- ایجاد کانون های تفکردانشگاهی

3- تولید دانش درحوزه سیاستگذاری اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

4- تولیدمبانی بومی واسلامی سیاستگذاری کارآمدسازی نظام ازطریق تربیت،به کارگیری

5- شبکه سازی نیرو واصلاح ساز و کارها و فرایندها