صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو | مسئله “کمبود معلم” جدی‌ترین مشکل آموز‌ش ‌و پرورش

صالح رشید حاجی خواجه‌لو در گفت‌وگو با خبرگزاری  تسنیم اظهار‌ کرد: با گذشت حدود 6 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پروش از سوی رهبر معظم انقلاب و گذشت 7 سال از تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، متأسفانه چه در دولت فعلی و چه دولت قبلی، اراده جدی برای اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه اولویت‌های حوزه آموزش و پرورش در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌و‌پروش و سند تحول بنیادین آموزش‌و پرورش مشخص است و هر دولت و وزیری که اداره امور را بر عهده می‌گیرد، باید برنامه‌های مناسب و متناسب جهت تحقق آن را طراحی و اجرا  کند، افزود: آنچه در اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور محترم به وزیر آموزش و پرورش آمده است، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ رویکردهای تربیتی و فرهنگی با روح حاکم بر دو سند فوق، انطباق چندانی ندارد.

رشید حاجی خواجه‌لو تصریح کرد: برنامه‌ای که وزیر آموزش و پرورش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه داده بود و بر این اساس از نمایندگان رای اعتماد گرفت، در مقایسه با اولویت‌هایی که رئیس‌جمهور محترم در پیوست حکم وزیر محترم ابلاغ کرده و اجرای آن را از وی خواستار شده است، انطباق بیشتری با سیاست‌های کلی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش داشت.

وی با طرح این بحث که یکی از مسائل اصلی کنونی و آینده نظام آموزش و پرورش، معضل بازنشستگی معلمان و بحران کمبود معلم است و دولت‌ها در این زمینه مناسب و به‌موقع عمل نکرده‌اند، گفت: جذب، تربیت، نگهداشت، بکارگیری، اعتلای منزلت اجتماعی، افزایش انگیزه و رفع مشکلات مادی و معیشتی معلمان که از جمله سیاست‌های کلی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، در کدام بخش از اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور دیده شده است؟ بی‌تردید عدم حل این مسئله، در سال‌های آینده برنامه‌ها و کیفیت تعلیم و تربیت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت خاطرنشان کرد: متاسفانه اولویت‌های ابلاغی کنونی از جامعیت لازم برخوردار نیست و در آن به هیچ یک از زیرنظام‌های آموزش و پرورش از جمله برنامه‌درسی، تربیت معلم، پژوهش و ارزشیابی و… توجه جدی نشده است.