رضا عزیزی | هشدارچین به آمریکا در مورد مداخله در امور داخلی این کشور

گفتگوی رضا عزیزی مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت با برنامه جهان امروز شبکه خبر

با موضوع: هشدارچین به آمریکا در مورد مداخله در امور داخلی این کشور

واکنش های چین در برابر تحرکات آمریکا به سه نوع ملایم، نیمه ملایم، و سخت تقسیم می‌شود.

واکنش چین به تحرکات آمریکا در مسائل مربوط به تمامیت ارضی در مناطق هنگ‌کنگ و تایوان، سخت است.

تنش های دو کشور چین و آمریکا در آمریکای دوره بایدن با دوره ترامپ به دلیل تضادهای سیستمی تعریف شده بین دو کشور، ادامه خواهد داشت.