رضا عزیزی | تحلیل تحریم‌های جدید شرکت‌های چینی از سوی آمریکا

گفتگوی رضا عزیزی مدیر گروه حقوق و سیاست با برنامه جهان امروز شبکه خبر

جنگ چین و آمریکا، جنگ تعرفه‌ها و تجاری نیست، بلکه جنگ تراشه‌ها و ریزپردازهاست. شرکت‌های تحریم شده چینی جزو 5 تولید کننده برتر تراشه در جهان هستند.

تحریم شرکت های حوزه فناوری چین، واکنش پیش دستانه آمریکا برای مهار این کشور است و از ترس از دست دادن موقعیت ژئوپلیتیک خود در جهان انجام شده است.

چین با استراتژی چرخش دوگانه که در چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه رقم خورده است، به دنبال خودکفایی در بخش تکنولوژی های پیشرفته است.