رضا عزیزی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ درخواست چین به منظور روابط با کره شمالی

گفت و گوی تلفنی رضا عزیزی مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت با برنامه زنده جهان امروز در شبکه خبر درباره موضوع درخواست چین به منظور روابط با کره شمالی: چین از زمان تشکیل تا کنون بر تقویت روابط با کره شمالی تاکید کرده است و پیام جدید رئیس جمهور چین برای ارتقا روابط با کره شمالی دو پیام دارد: الف-تحکیم و تاکید تقویت روابط همچون گذشته؛ ب- در صورت ادامه جنگ تجاری و تحرکات تحریک آمیز آمریکا در منطقه آسیای جنوب شرقی چین هم می تواند اقدام متقابل و تلافی جویانه همراه با کره شمالی در پیش گیرد.