رضا عزیزی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ بررسی روندها و تحولات شرق آسیا با نگاهی به بازیگری هنگ‌کنگ در آن منطقه

مشروح سخنان رضا عزیزی؛ مدیر گروه حقوق و سیاست در برنامه جهان امروز شبکه خبر: هنگ کنگ یک مرکز مالی بزرگ و نیز مرکز مهم سرمایه گذاری‌های خارجی در شرق آسیا و جهان است. هنگ کنگ تحت موافقت‌نامه بریتانیا و چین با عنوان یک سرزمین دو حاکمیتی در 1997 تا سال 2047، در وضعیت خود مختاری است و در این سال خودمختاری آن لغو و به چین ملحق می‌شود. آمریکایی‌ها با تحریک معترضین سعی دارند در جنگ تجاری با چین از اهرم فشار اعتراضات در هنگ کنگ جهت کسب امتیاز در مذاکرات تجاری استفاده ببرند و چین را همواره تحت فشار نگه دارند.