رضا عزیزی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ تداوم اعتراضات هنگ کنگ، مواضع چین و چشم انداز آینده

رضا عزیزی، مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت با حضور در روی خط تلفنی برنامه زنده جهان امروز از شبکه خبر درباره موضوع تداوم اعتراضات هنگ کنگ، مواضع چین و چشم انداز آینده گفت: در پی تصویب طرح حمایت حقوق بشر و دموکراسی در کنگره آمریکا از اعتراضات هنگ کنگ و امضای این مصوبه از سوی ترامپ از سوی مسولان چین به عنوان دخالت در امور داخلی این کشورعنوان شد. آمریکا در پی ظهور چین به مثابه یک قدرت بزرگ دچار اضطراب ساختاری شده است و حمایت از اعتراضات هنگ کنگ هم در راستای ابزاری برای امتیاز گرفتن از چین است.