رضا عزیزی | بررسی لغو تمامی محدودیت‌های تایوان از سوی آمریکا

گفتگوی رضا عزیزی مدیر گروه حقوق و سیاست با برنامه جهان امروز شبکه خبر

تضاد چین و آمریکا سیستمی است و رفتار کابینه ترامپ علی رغم اختلافات با بایدن و دموکرات‌ها نوعی دیپلماسی پلیس بد است.

آمریکا در دوره ترامپ می خواهد مسئله تایوان را دوباره به موضوعی برای دیپلماسی و مذاکره با چین در دوره بایدن تبدیل کند.

چین در سطح دیپلماسی نظامی به عنوان ابزار ثانویه آمادگی کامل برای برخورد غیر منتظره و کنترل نشده کابینه ترامپ درباره تایوان در مدت باقی مانده را دارد.