دکتر سیدیاسر جبرائیلی | ادعای کذب اجرا نشدن قطعنامه‌های شورای امنیت پس از بازگشت آنها، پروژه‌ی فریبی برای حفظ ایران در برجام است

دکتر سید یاسر جبرائیلی، مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده حکمت

پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا و به جریان افتادن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، جریان بزک‌کار تلاش‌های خود را برای حفظ ایران در برجام باوجود بازگشت تحریم‌ها آغاز کرده است. استدلال بی‌پایه این طیف آن است که به دلیل مخالفت اکثر اعضای شورای امنیت با آمریکا، این تحریم‌ها مورد بی‌توجهی قرار خواهد گرفت؛ این استدلال کاملا پوچ است.

اولاً ما تجربه این استدلال را درباره تحریم‌های آمریکا داریم و شنیده بودیم که اگر آمریکا از برجام خارج شود، کسی تحریم‌هایش را اجرا نخواهد کرد؛ که خلافش ثابت شد. ثانیاً نه تنها هیچ عضوی از شورای امنیت وعده‌ای مبنی بر عدم اجرای تحریم‌های بازگشته، نداده، بلکه اروپایی‌ها در بیانیه خود تلویحاً اعلام کرده‌اند که این تحریم‌ها را اجرا خواهند کرد؛ لذا اظهاراتی نظیر “کسی تحریم‌ها را اجرا نخواهد کرد”، صرفاً از سوی لیبرال‌های داخلی برای مصرف داخلی بیان می‌شود و به هیچ وجه معتبر نیست.

تداوم حضور ایران در برجام پس از خروج آمریکا، باعث شد اروپایی‌ها به هیچ کدام از تعهداتشان عمل نکنند. اگر ایران به صورت جدی اجرای تعهدات برجامی‌اش را متوقف می‌کرد، امروز وضع این‌گونه نبود. باید هشدار داد که اگر ایران با وجود بازگشت تحریم‌ها به حضور در برجام ادامه دهد، یعنی آمادگی خود را برای پذیرش سیلی بعدی دشمن اعلام می‌کند. حتی اگر کسانی به غلط چشم به سراب انتخابات آمریکا دوخته‌اند، اجرای تمامی تعهدات ایران باید تعلیق شود تا اگر دولت بعدی آمریکا به تعهدات خود بازگشت، اجرای تعهدات از سر گرفته شود. مدعیان عدم اجرای تحریم‌ها نیز برای اثبات ادعای خود تنها یک راه دارند: اروپا برای خرید تسلیحات از ایران قرارداد امضا کرده و پیش پرداخت دهد.