دکتر حسین درودیان|برنامه تیتر امشب، شبکه خبر، علت اصلی تورم در کشور و راه‌های کنترل آن

بیشترین نرخ تورم در کشور طی ۳ سال اخیر رخ داده است.

رشد نقدینگی در ایران به طور سنتی بالا است.

بانک مرکزی کارراه انداز دولت نباشد!

ماهیت تورم در کشور ما با ماهیت آن در کشورهای دیگر متفاوت است.

تورم صرفا محصول رشد نقدینگی نیست؛ محصول برهم ریختگیِ کل فضای اقتصادی کشور است.