داریوش چیوایی | برنامه تا ثریا، شبکه یک؛ افزایش تعرفه‌های پزشکی

نقد و بررسی موضوع افزایش تعرفه های پزشکی توسط داریوش چیوایی تحلیلگر پژوهشکده حکمت در شبکه یک سیما… افزایش تعرفه خدمات پزشکی بیش از ۱۰۰۰ درصد در دو سال!!! آیا نهادهای نظارتی خودشان را به خواب زده اند؟!