جلسه هم‌اندیشی| حضور دکتر ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در پژوهشکده حکمت

حضور دکتر ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پژوهشکده حکمت

دکتر حسن ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، روز سه شنبه 1398/10/09 با رئیس و معاونین پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و اعضای گروه علم و فناوری دیدار کردند.


در این جلسه، ایشان در جریان رویکردها و فرایندهای سیاست‌پژوهی پژوهشکده و موضوعات گروه علم و فناوری قرار گرفتند و در ادامه، به تبادل نظر درباره عملیاتی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخته شد.


در پایان، از سوی طرفین، جهت تشکیل کمیته مشترک مابین پژوهشکده حکمت و سازمان پژوهش در حوزه تدوین الگوی عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در زیر نظام برنامه درسی توافق صورت گرفت.

انتهای پیام/