جهان در پنجاه سال آینده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، متکی به نیروی انسانی متعهد و جوان در جهت کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سازمان دهی شده است. این پژوهشکده با رویکرد آینده پژوهی و حل مساله و با التزام به مبانی حِکمی، ارزش های انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی و پایبندی به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش خط مشی گذاری اسلامی- ایرانی در حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علم و فناوری را سرلوحه خویش قرار داده است و در این راستا، تالیف، تدوین و ترجمه متونی که اهداف کلان پژوهشکده را در حوزه های فوق الذکر محقق می سازد، در دستور کار خود قرار داده است. 
بر همین اساس، معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، با نظرداشت ماموریت پیش گفته و در راستای چشم انداز « مرجع معتمَد کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران » ، خود را ملزم به رویکرد محققانه و نه صِرف علمی در عرصه سیاست پژوهی دانسته و سعی بر آن دارد که دغدغه ی حل مسائل عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، در تمامی آثار مطبوع پژوهشکده جاری و ساری باشد. 
اثر حاضر ( جهان در پنجاه سال آینده: تاملی بر نگاشت تجاری قدرت ها ) در بستر فهم اهمیت آینده نگری در مواجهه با مسایل آینده و تلازم نگاه آینده پژوهانه با سیاست پژوهی و با تلاش اندیشگاه تدبیر فردا وابسته به بنیاد توسعه فردا در جهت ارائه تصویری آینده نگرانه از آرایش تجاری جهان تدوین شده است. تصویری که برآمده از نگاه صاحب نظران و متفکران داخلی در تناظر با کلان روندهای تجاری جهان شکل گرفته و روایتی بومی و درون زا از افق ۵۰ سال آینده جهان ارائه می دهد. 
کتاب حاضر با تمرکز بر حوزه اقتصاد و تجارت و با نگاهی آینده نگرانه، مزیت ها و محدودیت های قلمروها، کشورهای گوناگون و ائتلاف های جهانی را مورد بررسی قرار می دهد و به سیاست پژوهانِ حوزه ی اقتصاد و تجارت، فهمی درخور در جهت ارتقاء کیفیت حکمرانی اقتصادی ارائه می دهد. امید است که این اثر، مورد اقبال سیاست پژوهان آینده نگر و نکته سنج قرار گرفته و با راهنمایی های سازنده خود در جهت تکمیل و ارتقاء نگاشت آینده تجاری قدرت ها ما را یاری رسانند؛ ان شاء الله.
معاونت علمی 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت