هم اندیشی با دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامه‌ها و اولویت‌های مجلس آینده

دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس یازدهم عصر دیروز با حضور در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، با صالح رشید حاجی خواجه‌لو رئیس پژوهشکده و جمعی از مدیران گروه‌ها و کارگروه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مسائل و موضوعات راهبردی کشور با تمرکز بر اولویت‌های مجلس آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و زمینه‌های تعامل و همکاری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در حوزه تحلیل مسائل و ارائه توصیه‌ها و راه‌حل‌های سیاستی بررسی شد.