تفاهم‌نامه همکاری با قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

در راستای مشارکت و هم‌افزایی در خصوص سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های کلان و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به امضای دکتر صالح رشید حاجی خواجه‌لو و داود گودرزی رسید.