تبیین آماری صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران ( از سال 95 تا سال 1397)

اثر حاضر گامی است در جهت تسهیل و پیشبرد پژوهش‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌های علمی و مبتنی بر داده‌های آماری موثّق و قابل استناد که می‌تواند مبنای عملی برای سیاستگذاران، محققان و پژوهشگران این حوزه و همچنین راهنمایی قابل اتکا برای فعالان این صنعت باشد.
امید است اثر حاضر بتواند تصویری کلی و جامع از صنعت گردشگری در ایران ارائه داده و سیاستگذاران و مدیران را یاری دهد تا با ارائه راه‌حل‌هایی مناسب به رفع مشکلات بپردازند. کتاب حاضر همچنین می‌تواند به شناخت فعالان این صنعت و مخاطبان عام از وضعیت موجود صنعت گردشگری کشور یاری رساند.
کتاب در هفت بخش به تبیین آماری صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و موضوعاتی مانند: وضعیت این صنعت در شاخص‌های اقتصاد کلان، گردشگری داخلی، گردشگری ورودی، گردشگری خروجی، وضعیت گردشگری ایران در بین کشورهای اسلامی و نهایتاً وضعیت زیرساخت‌های اقامتی در کشور را بررسی و تبیین می‌سازد و در پایان به جمع‌بندی و تحلیل نهایی از این حوزه می‌رسد.
نویسندگان کتاب؛ آقایان دکتر علی اصغر شالبافیان (مدیر مطالعه)، شهاب طلایی شکری و خانم زهرا
رحمانی با درک درست و به‌موقع و با تلاش و دقت فراوان سعی کرده‌اند تا مجموعه‌ای را گردآوری کنند که موجب اثرگذاری در این حوزه و سرآغازی برای طراحی و تدوین نظامنامه آماری گردشگری در آینده باشد.