آرمان رضایتی چران و الیاس هادیان شیوا | بسته سیاستی مقابله با کرونا‌ویروس در کشور

گزارش سیاستی آرمان رضایتی عضو هیئت علمی کارگروه تحولات و مسائل‌اجتماعی و الیاس هادیان شیوا، تحلیلگر کارگروه سلامت پژوهشکده حکمت برای مقابله با ویروس کرونا در کشور.

در این گزارش، با مدل‌سازی و تحلیل عوامل اثرگذار بر شیوع کروناویروس و مرگ‌ومیر ناشی از آن (مانند: قرنطینه، تراکم جمعیت در استان، فاصلة استان از مرکز شیوع [تهران و قم]، بیماری‌های زمینه‌ای، سن‌ و سال، جنسیت)، سناریوهای گوناگون قرنطینه بررسی شده است و درنهایت، توصیه‌های سیاستی برای کاهش پیامدهای اقتصادی‌اجتماعی قرنطینه ارائه شده‌اند.

پیش‌نیازها و الزامات اجرایی برای عمل به توصیه‌ها نیز در پایان گزارش ارائه شده‌اند.

برای تهیه متن کامل گزارش بسته سیاستی مقابله با کرونا‌ویروس در کشور اینجا کلیک کنید