بازدید و هم اندیشی اعضای پژوهشکده از معاونت خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازدید و هم اندیشی اعضای پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت از معاونت خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

نشست هم‌اندیشی جمعی از پژوهشگران پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با دکتر محمود حاجی‌لویی، معاون محترم خط مشی‌گذاری و دکتر ابراهیم معظمی گودرزی مدیر کل دفتر راهبری و اجرا سازی سیاست های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو؛ رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ضمن تقدیر و تشکر از قبول درخواست پژوهشکده حکمت مبنی بر انجام بازدید از شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشریح ساختار و اهداف پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به ارائه گزارشی از فعالیتهای سیاست‌پژوهی و همچنین رویکردها و جهت‌گیری پژوهشکده در برنامه‌ها پرداخت و سپس پژوهشگران پژوهشکده نیز به بیان دغدغه‌ها و نکات مورد نظر خود در حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی پرداختند.

در ادامه نشست، دکتر حاجیلویی و دکتر معظمی گودرزی ضمن طرح نکاتی پیرامون دغدغه‌های سیاست‌پژوهان، بر افزایش همکاری بین نهادهای سیاست‌گذار و اندیشکده‌ها تاکید کردند.

در این راستا دکتر حاجیلوئی بیان کردند: تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور با وجود برخی از انتقادات و انتظارات، دارای یک دستاورد مهم است و آن توافق ذی نفعان و بازیگران فرهنگ کشور در مورد یک مبنا و نقشه راه می‌باشد. وی همچنین از موفقیت آمیز بودن کاربست الگوی سیاستگذاری ذی‌نفع مدار در تدوین اسناد بخشی حوزه فرهنگ در سایه نقشه مهندسی فرهنگی خبر دادند. همچنین در این نشست دکتر حاجیلوئی به تشریح دستورکارهای فعلی و آتی خط‌مشی‌گذاری در حوزه فرهنگ پرداختند. ایشان با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری (مدظله) در حوزه فرهنگ مبنی بر جهت دهندگی فرهنگ بر همه اقدام‌های اساسی و زیربنائی جوامع بشری و شتاب دهنده بودن یا کند کنندگی آنها، از کم توجهی نهادهای مجری حوزه فرهنگ اظهار گلایه داشتند و ابراز امیدواری کردند که با اصلاح ساختار بودجه فرهنگی کشور، شاهد بازگشت فرهنگ به جایگاه مطلوب باشیم.