رضا عزیزی | انتخابات مجلسین در سپهر سیاسی غـرب

اندیشکده های مهم غرب، تحولات جامعه و دولت در جمهوری اسلامی ایران را به طور مستمر رصد می كنند. آنان پس از سال ها تلاش برای تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران و آزمون و خطای بسیاری از روش ها و نگرفتن نتایج مورد نظر خود و با كسب مهارت ها و تجارب ناشی از این كوشش ها، اكنون به منظور تغییر ساختار به استراتژی تغییر رفتار مبتنی بر راهبرد فتح سنگر به سنگر بر اساس پروژه نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی ایران روی آورده اند. آنان به منظور پیشبرد این عملیات، متمركز بر كار روی جریانات سیاسی و افرادی در ایران هستند كه تفکراتشان معطوف به غرب باشد. در واقع غرب سعی دارد نهادها، افراد و جریاناتی در ایران كه با سبك زندگی غربی در امور فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی، مسئله ای ندارند به عنوان كارگزاران انتقال فرهنگی به خدمت گیرد. در واقع رضایت كامل این افراد و جریانات در خدمت جورسازی نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام لیبرال-دموكراسی و سرمایه داری جهانی، مسئله كانونی توجه غرب به پروژه نفوذ است. موضوع انتخابات مجلسین و نتایج برجام بر روندها و رویه های رفتار انتخاباتی مردم ایران از نگاه این اندیشکده ها از جمله ابزارهای تحقق بخشی این پروژه بلندمدت می باشد. بر پایه این گزارش، اندیشکده های غرب با تمركز بر توصیف ماهیت و سازوكار نظارت هم بر مسوولان و نهادها و هم در فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به نتایجی چون غیر قابل نفوذ بودن نهادهای نظارتی در ایران رسیده اند و باز كردن حساب روی انعطاف این نهادها مانند شورای نگهبان را كاملا غیر ممکن می انگارند. از این رو غرب با زعم اینکه مردم ایران به دنبال تحول و تغییر از نوع غربی آن هستند و افراد و جریاناتی از جمله جریان اصلاح طلبی و حزب كارگزاران سازندگی این تغییرخواهی را نمایندگی می كنند به دنبال ایجاد فشار بر روی نهادهای نظارتی مخصوصا نهادهای پایه ای جمهوری اسلامی ایران یعنی ولایت فقیه هستند تا از این رهگذر كاندیداهای مورد نظر خود را در این انتخابات به تایید صلاحیت برسانند. تمركز اصلی غرب روی انتخابات خبرگان رهبری است چرا كه اصلی ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران را نهاد رهبری می دانند و با انگاره جانشینی زودرس رهبری سعی دارند با حمایت از كاندیداهایی كه به تفکر غربی نزدیك هستند به هدف رهبری بدون تنش با غرب در آینده ایران برسند.

برای دریافت متن کامل این گزارش اینجا کلیک نمائید.