امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشکده حکمت و پژوهشگاه قوه قضائیه

در راستای همکاری‌های مشترک سیاست‌پژوهی در مسائل دستگاه قضاء، تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و پژوهشگاه قوه قضائیه به امضای دکتر صالح رشید حاجی خواجه‌لو رئیس پژوهشکده حکمت و دکتر سید حجت‌الله علم‌الهدی رسید.