تصویر پروفایل

مهدی کاوه

  • فرهنگی و اجتماعی
  • صنایع فرهنگی

اطلاعات اولیه

نام خانوادگی
کارگروه
سمت

تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی