تصویر پروفایل

حمید ایزد بخش

  • فرهنگی و اجتماعی
  • سلامت

اطلاعات اولیه

نام خانوادگی
کارگروه
سمت

مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه سلامت