تصویر پروفایل

حمید دهقانیان

  • فرهنگی و اجتماعی
  • مسائل اجتماعی

اطلاعات اولیه

نام خانوادگی
کارگروه
سمت

مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد گروه فرهنگی و اجتماعی