تصویر پروفایل

علی‌رضا نظری

  • فرهنگی و اجتماعی
  • صنایع فرهنگی

اطلاعات اولیه

نام خانوادگی
کارگروه
سمت

مدیر و عضو هیئت علمی گروه فرهنگی و اجتماعی