رضا عزیزی | اصول ثابت گفتمان مطلوب کشور با رویکرد نظام‌مند بر پایه نظام بینشی مقام معظم رهبری

محور نگاه مقام معظم رهبری در باب گفتمان پیشرفت در علم و فناوری تاکید بر چرخه علم تا مصرف و حفظ شتاب علمی کشور در پیوند با این چرخه است. در این نگاه، از جمله لوازم عملیاتی کردن این چرخه، تولید علمی بر مبنای نیاز داخلی کشور در دانشگاه و استفاده از یافته های علمی در جهت نوآوری و ابتکار، اختراع و انبوه سازی در صنعت است. ایشان نقش مسوولان و نخبگان را در رعایت لوازم حفظ این چرخه بر می شمرند. در این دیدگاه، نتیجه استمرار این چرخه، تامین اهدافی است که در محور اهمیت علم بیان شد. در واقع ایشان چرایی کلیدی بودن پیشرفت در علم و فناوری(کلید پیشرفت همه جانبه) را در تامین این اهداف جستجو می‌کنند. از یک سو نیازهای داخلی رفع می شود و از سوی دیگر تبدیل به الگویی برای سایر ملل قرار می گیرد. بدین وسیله کید دشمنان هم رفع می شود و نارسایی اندیشه های مسلط در دنیا مانند لیبرال- دموکراسی روشن می شود. در نهایت، توانایی اسلام برای رفع مشکلات به‌عینه مشاهده می شود و بالاخره بستر بندگی خدا و مقدمات حیات طیبه در مسیر قرب الی الله در سایه تفکر اسلام ناب محمدی فراهم گردیده، گام‌به‌گام به‌سوی گسترده شدن تمدن نوین اسلامی نزدیک می‌شویم.

برای دریافت فایل کامل گزارش سیاستی با پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تماس حاصل فرمائید.