آقایان؛ آینده در گرو حال است

نشست هم اندیشی مرکز پژوهش های مجلس با نمایندگان و مدیران اندیشکده‌ها پیرامون مسائل نوآیند کشور روز چهارشنبه 21 اردیبهشت در ساختمان شیخ فضل الله مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست محمد اسدبگی معاون سیاستگذاری علمی پژوهشکده حکمت و هوشنگ شیخی مدیر گروه حقوق و سیاست پزوهشکده به بیان مسائل نوآیند مستخرج از طرح‌های سیاست پژوهی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت پرداختند.

در ابتدای نشست محمد اسدبگی با اشاره به ایده «جان مک‌هیل» در مورد آینده اظهار کرد: آینده در گروه حال است و مادامیکه مسائل حال مورد توجه قرار نگیرند و حل نشوند به طریق اولی مسائل آینده هم مغفول می‌مانند. وی در ادامه به چند مسئله مهم حال حاضر کشور اشاره کرد و اذعان داشت این مسائل آینده کشور را شکل خواهند داد در حال حاضر ما آنها را می‌شناسیم!

اسدبگی مسائل مهم را به شرح زیر نام برد: 1- کاهش نرخ باروری و زادولد 2-سالخوردگی جمعیت 3-کاهش نیروی انسانی متخصص از حیث مهاجرت و کاهش مشارکت جنس مذکر در آموزش عالی 5-افت کیفیت نیروی انسانی آینده به لحاظ کاهش توجه دولت به نظام آموزشی در سال‌های اخیر و همچنین افت کیفیت عوامل موثر از جمله کیفیت تربیت معلم و نسبت معلم به دانش آموز 6- مسئله زوال سرمایه اجتماعی 7- مسئله آسیب‌های اجتماعی و بروز پدیده‌های نوظهور ناشی از آن همانند شیوه‌های هم باشی و تغییر در سبک، ساختار وکارکرد خانواده‌ها.

در ادامه نشست هوشنگ شیخی مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت با اشاره به دستاوردهای سیاست پژوهی پژوهشکده به مسائلی نظیر زیست جهان و حکمرانی در عصر وب 3، تشدید تنهایی ژئوپلیتیک ایران، تهی شدن حوزه‌های علمیه و جهان تشیع از مراجع عظام تقلید و تبعات سیاسی و امنیتی تضعیف و تنحیف طبقه متوسط در ایران اشاره کرد.

پس از آن هر یک از نمایندگان اندیشکده های حاضر هم به بیان نظرات خود پیرامون مسائل آینده کشور پرداختند.
گفتنی است در آغاز نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوارم ماحصل این گفت وگوها منشأ خیر موثری برای اداره کشور و حکمرانی و قانونگذاری صحیح در جامعه باشد، افزود: مرکز پژوهش‌ها در دوره جدید فعالیت‌های خود یکسری رویدادهایی را به طور جدی دنبال کرده و با پیگیری و برنامه ریزی منسجم سعی می‌کند با تمام موانعی که وجود دارد، مسیر جدیدی در قوه مقننه باز کند و به نوعی این کار را نهادینه می‌کنیم که بعد از ما نیز این روند در مجلس تداوم یابد.

وی تصریح کرد: رئیس محترم مجلس از من خواستند که تدبیری بیاندیشیم که مرکز پژوهش‌ها در کنار رویکرد کارگزار پیرو که دارد، رویکرد کارفرمای پیشرو را هم اتخاذ کند، چرا که در کارگزار پیرو بیشتر تکیه مرکز مرکز پژوهش‌ها روی پژوهشکده‌های نشسته در این مرکز بوده که به عنوان یک کارگزار پژوهشی با آن همکاری می‌کنند، بنابراین قرار شد در کنار استفاده از این ظرفیت، رویکرد کارفرمایی را نیز اضافه کنیم، بدین معنی که باید از ظرفیت‌های بیرونی همچون اندیشکده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، انجمن‌های علمی و پژوهشکده‌ها نیز در راستای تقویت نظام قانونگذاری و حکمرانی در کشور استفاده حداکثری داشته باشیم.

در ادامه نشست هم اندیشی روح الله متفکرآزاد پس از استماع نظرات نمایندگان اندیشکده‌ها با بیان اینکه استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها در رفع اشکالات ساختاری قوه مقننه و سایر بخش‌های سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نمایندگان مجلس به دلیل پیگیری مسائل حوزه انتخابیه نمی توانند به طور کامل بر مسائل ملی و زیربنایی متمرکز باشند، ضمن اینکه این موضوع نیز مطرح است که اگر شوراها به درستی به نقش محلی خود عمل می‌کردند، نمایندگان می‌توانستند نقش ملی خود را به خوبی ایفا کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس محل تخصص‌های مختلف است، ضمن اینکه مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین نیز به رفع مسائل حقوقی در حوزه تقنین می‌پردازند و در این زمینه تکمیل کننده حوزه قانونگذاری هستند.

همچنین عبدالحمید دبیر شورای سیاستگذاری رویداد نوآیند نیز با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس قوه عقلانیت مجلس است، افزود: رویداد ملی نوآیند در حوزه مسئله شناسی کار را جلو می‌برد، به این دلیل که برداشتمان این بود که حکمرانی کشور روزمره شده است، بنابراین در این رویداد، از ظرفیت نخبگانی که دغدغه عمومی و ذهن خلاق دارند، اما در فضای سیاست نیستند، استفاده می‌کنیم.

در آخر حمیدیا مدیر مرکز نوآوری و خانه خلاق مرکز پژوهش‌ها افزود: ما در خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه، نوآوری در بخش عمومی را پیگیری می‌کنیم و به دنبال این هستیم که یک نوآوری دراین حوزه ایجاد کنیم و به نوعی دو مبحث حل مسائل جامعه از طریق نوآوری و ورود سازمان‌های عمومی به عرصه نوآوری برای بهره مندی از ابزار آن را دنبال می‌کنیم.

مدیر مرکز نوآوری و خانه خلاق مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که داده‌های واقعی را در اختیار اندیشکده‌ها قرار دهیم تا ظرفیت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتقا یابد، همچنین به دنبال حرکت به سمت ارتباط منسجم اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌ها هستیم و در این زمینه یک پلتفرم ارتباطی نیز تحت عنوان “تصمیم یار” طراحی کرده ایم و در کنار آن در حوزه عمومی نیز نیازمند تعریف شاخصی هستیم که اندیشکده‌هایی که قصد کمک به حاکمیت را دارند، فعالیت‌هایشان در قالب این شاخص قابل سنجش و ارزیابی باشد، بنابراین در این راستا از اندیشکده‌ها دعوت می‌کنیم که در جمع نویسی این شاخص نوآوری در بخش عمومی مشارکت کنند.